Tweedehands

Dé gratis verkoopsite gericht op particulieren

computers

Stratenmaker Calculatiesoftware Calculatieprogramma Stratenmakers

Prijs: € 185,-

3.944 keer bekeken • Status: Actief

 • Staat:
 • Nieuw

CALC-PRO+ VOLLEDIG CALCULATIEPROGRAMMA van VTBO-Ontwikkeling voor € 185,- !!!!!

Ga naar onze website: www.VTBO-Ontwikkeling.nl   of     www.VTBO.nl    Het goedkoop alternatief voor alle kostbare calculatieprogramma’s binnen Nederland & België en zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit of kwaliteit.  

Hierbij introduceert VTBO-Ontwikkeling een nieuw ontwikkelde “ Calc-Pro+ ” CALCULATIEPROGRAMMA voor de gehele bouwsector. Calc-Pro+een volledige en overzichtelijk eenvoudig calculatieprogramma / calculatiesoftware met geïntegreerde richtprijzenbibliotheek voor een ongelooflijk laag aankoopbedrag van € 185,-. KIJK SNEL OP DE WEBSITE VAN:   WWW.VTBO-Ontwikkeling.nl   of  WWW.VTBO.nl  !!!!  Met dit programma bent u in staat om een volledige kostenbegroting/calculatiebegroting binnen afzienbare tijd te realiseren en/of als kostenbewaking in de vorm van nacalculatie. Ook als u geen verstand van computers heeft is het werken met dit calculatie programma zeer eenvoudig, u hoeft geen computerdeskundige te zijn. Gezien de eenvoudige stapsgewijze werkwijze loopt u snel en eenvoudig door de calculatie heen. Als de calculatie is afgerond komt u automatisch, indien gewenst, in de termijnenstaat terecht waar u procentueel de facturen kunt onderverdelen in verschillende termijnen. Met deze termijnenstaat heeft u direct een factuur samengesteld, uiteraard voorzien van uw bedrijfsgegevens en bedrijfslogo. Alles kunt u verzenden per post, fax of per E-mail. Dit bespaart u veel tijd en onnodige kosten. Software is ontworpen door een bouwkundige ervaren experts vanuit de praktijk bezien in samenspraak met een deskundige programmeur. Hierna volgen enkele uitgangspunten/voordelen die ten grondslag lagen voor de ontwikkeling van dit “Calc-Pro+” bouwkundig calculatieprogramma / softwarepakket:

 • Calculatie opgebouwd uit 100      hoofdzakelijk verschillende STABU hoofdstukken die vervolgens      onderverdeeld worden in Uren (arbeidskosten), Materiaal, Materieel,      Onderaannemer. Met enkele aanpassingen kunt u ook zelf elementenbegroting      creëren.
 • Eenvoudige installatieprocedure      en zeer snel & gemakkelijk calculeren zonder dat enige cursus      noodzakelijk is. Dit  bespaart u      tijd!
 • Flexibel (wijzigbaar qua      tekstindeling), STABU hoofdstukkenindeling c.q. coderingen, bedragen, btw      percentages, staartkosten, uurloon, calculatie en staartkosten weergave.
 • Mogelijkheid om 3 verschillende      BTW percentages te hanteren (6%, 19%, 0% btw (=verlegd)). BTW percentage      altijd wijzigbaar/aanpasbaar in andere percentage!
 • Overzichtelijk en ordelijk      ingedeeld.
 • Gerealiseerde project kunnen      opgeslagen worden in het programma en indien nodig weer te hergebruiken.
 • Ongelooflijke lage      investeringsaanschaf, goed betaalbaar zeker voor startende ondernemingen /      zelfstandige eenmansbedrijven.
 • Snel zoek functie aanwezig.
 • Op verschillende functies kunt      u Microsoft Helpdesk raadplegen (d.m.v. Shift F1).
 • Geen handleiding noodzakelijk,      alles is logisch opgebouwd. Er hoeven geen dure en arbeidsintensieve      cursussen gevolg te worden.
 • Na aankoop ontvangt u een      wachtwoord die mede geschikt is om beveiligde delen van de website www.VTBO-Ontwikkeling.nl      in te zien. Hierin staan ingesproken demonstraties over hoe u bijv. uw      “bedrijfslogo” kunt importeren in het calculatiesoftwareprogramma.
 • Volledig zelfstandig draaiend      programma onder Access geprogrammeerd. U hoeft überhaupt geen      Access kennis te beschikken om hiermee te kunnen calculeren/begroten.
 • Eenvoudig calculatieregels      tussenvoegen (verplaatsen) door sorteerfunctie evenals wijzigen of      eventueel verwijderen.
 • Calculatieregels zijn eenvoudig      kopieerbaar om vervolgens ergens anders te plakken.
 • Importeren van      bibliotheekrichtprijs of norm door simpele muisklik. Dus geen gedoe met      selecteren, kopiëren en plakken maar gewoon de uitgekozen calculatieregel      aanklikken die vervolgens in uw calculatieblad wordt geïmporteerd.
 • Eén database waarin uw klanten,      onderaannemers, leveranciers, contactpersonen zijn opgesommeerd die u kunt      importeren in uw calculatieproject.
 • Gerealiseerde calculaties zijn      geschikt voor hergebruik met de mogelijkheid om het e.e.a. voor het nieuwe      project aan te passen.  
 • Efficiënt & effectief      calculeren, offreren en factureren.
 • Snel en eenvoudig aanpasbaar op      verschillende onderdelen.
 • Na- calculatieprogramma, de      software zal automatisch een kopie van de calculatie aanmaken waarna u      o.a. alleen de daadwerkelijke aantallen kan invoeren zodat u later kunt      zien of het project winstgevend is geweest.
 • Eén e-mail verzenden met      verschillende bijlagen d.m.v. de koppeling met outlook.
 • Vanuit het desbetreffende      project kunt u direct uw contactpersoon, leverancier of opdrachtgever een      e-mail verzenden dus geen gedoe met het zoeken van de juiste e-mailadres.
 • Facturen, calculatiebladen,      calculatiestaatskosten zijn te verzenden in PDF formaat mits Access versie      2007 of recenter geïnstalleerd.
 • Bedragen, normen in calculatie      & staartkosten zijn onzichtbaar te maken voor uw klanten of eigen      personeelsleden. Hierdoor voorkomt u shoppen bij uw concurrenten.
 • Voor nagenoeg alle      bouwgerelateerde disciplines geschikt.
 • Prijzenlijsten van uw eigen      leveranciers in Excel kunnen worden ingelezen in de      richtprijzenbibliotheek.
 • Bestekken, werkomschrijvingen,      programma van eisen en dergelijke zijn in Word in te lezen en te bewerken.     
 • Inkoopsprijzen evenals verkoopprijzen      zijn hanteerbaar.
 • Gratis bouw woordenboek      beschikbaar.
 • Prijzen, normen snel en      eenvoudig procentueel aanpasbaar evenals teksten.
 • Geïntegreerde      richtprijzenbibliotheek met verschillende arbeidsnormen/prijzen en werk-      materiaalomschrijvingen aanwezig.
 • Het maken van facturen of      termijnfacturen is een fluitje van een cent. Alle benodigde bedragen vanuit      het calculatieprogramma worden automatisch geïmporteerd naar het      facturatieprogramma. Het enige wat u moet doen is het opstellen van de      hoeveelheid te factureren termijnen gekoppeld aan een procentuele      percentage.
 • Vanuit het programma kunt u via      Outlook o.a. de calculatie, staartkosten of factuur digitaal verzenden      evenals zo nodig de betalingsherinneringen.
 • Stabu hoofdstukken zijn      aanpasbaar en men kan hier bijvoorbeeld ook elementen voor in de plaats      zetten of vanaf hoofdstuk 100 elementen aanmaken. Bijv. dakkapel,      keukenaanbouw, serre aanbouw, plafonds vervangen, toiletverbetering,      badkamerverbetering, en dergelijke.
 • Geïntegreerde uittrekstaten zowel      automatische evenals handmatige toepassing met een correctie en/of extra verrekeningsfactor      en snij- en afvalverlies factor.
 • Direct de beschikking over een      offerte voorblad of opdracht voorblad waarin de bedragen, projectgegevens,      opdrachtgever gegevens in worden vermeld.
 • Calculatieprogramma kan ook      gebruikt worden om uitgevoerde regiewerkzaamheden op te sommeren per Stabu      hoofdstuk om daarna te kunnen factureren.  
 • Bestekken, werkomschrijvingen,      technische omschrijvingen (in Word) kunnen inlezen in de bijlage tabblad.
 • Foto’s (jpg formaat) kunnen      inlezen in de bijlage tabblad.
 • Uw eigen levering- en      betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden) (in Word) integreren en      verzenden aan uw klanten/opdrachtgever.
 • Geïntegreerde rekenmachine,      geïntegreerde actielijst per project gebundeld.
 • Tekeningen (pdf formaat) kunnen      inlezen in de bijlage tabblad.
 • Getracht is om te calculeren,      offreren, begroten vanaf u woonkamerbank dus met andere woorden calculeren      vanaf een papierloos bureaublad.
 • Voor verschillende doelgroepen bruikbaar      zoals ZZP-er(s), aannemers, bouwbedrijven, architectenbureaus,      kostendeskundige, werkvoorbereiders, adviseurs, kleine zelfstandige, studenten,      onderaannemers, vastgoedbeheerders, constructeurs, tekenbureaus,      bouwkundige ingenieurs, Gemeentes, overige bouwkundige industriële      bedrijven, afbouwbedrijven, woninginrichters, hoveniers,      projectontwikkelaars, Woningcorporaties, bouwmanagement bureaus,      toezichthouders, makelaars en nog vele andere bouwgerelateerde      disciplines.
 • Calculatie omzetten in andere      valuta eenheid.
 • Wijzigbare printdatums, handig      om welke reden dan ook!
 • Meerdere afdruk lay-outs van      begroting c.q. calculatie en staartkosten met of zonder prijzen en      arbeid/urennormen.
 • Zo veel dan mogelijk teksten      voorgeprogrammeerd bijv. eenheden, tekeningen, documenten, stelposten,      landen, provincies en dergelijke. Dit bespaart u invoertijd.
 • Uw bedrijfsgegevens,      onderaannemers & contactpersonen overzichtelijk gebundeld (printbaar).
 • Overzichtelijk in een      overzichtschema weergeven: “Begroot, Besteed, Resultaat”      die kan dienen als kostenbewaking.
 • Wijzigbaar wachtwoord.
 • Sjablonen in Word aanmaken die      u kunt gebruiken.
 • Standaardbrieven te gebruiken      voor e-mailen (sjabloon).
 • Gegevens van de opdrachtgever,      onderaannemers/contactpersonen, projectgegevens (calculatie uitgangspunten      t.b.v. tekeningen & documenten), calculatie, stelposten, staartkosten      worden overzichtelijk per project gebundeld.
 • Direct uw leverancier,      opdrachtgever en/of uw onderaannemer vanuit het desbetreffende project      e-mailen zonder dat u zijn/haar adresgegevens moet opzoeken.
 • PublicatieNieuwsbrief op de Website vanwww.VTBO-Ontwikkeling.nl

De vraag of u moet automatiseren is eigenlijk al lang achterhaald. Het draait eerder om de vraag welk geschikt softwareprogramma voor uw onderneming het meest geschikt is. Als ondernemer zoekt u naar een programma dat al uw voorkomende werkzaamheden ondersteunt. Een softwarepakket om te calculeren, offreren, bestellen (uittrekstaten), rapporteren, nacalculeren en factureren in welke valuta eenheid dan ook. Eén krachtig totaalpakket voor uw complete bedrijfsvoering. Bij voorkeur binnen één programma en het liefst voor een bescheiden budget.Calc-Pro+van VTBO-Ontwikkeling biedt u deze software aan. Maak kennis met de Calc-Pro+ product van VTBO-Ontwikkeling en ontdek de vele voordelen van geautomatiseerd geordend overzichtelijk werken. Bespaar kostbare tijd en koop snel dit superieur calculatieprogramma.

Als ondernemer stelt u voorwaarden aan een geautomatiseerd calculatieprogramma / calculatiesoftware. Tenslotte komt in het calculatiewerk de manier waarop u de markt benadert, kosten in de hand wilt houden en met middelen en uren omgaat tot uiting. Dit betekent dat het systeem aan moet sluiten aan uw bedrijfsvisie. Discussie over meer- en minderwerk verlopen eenvoudiger wanneer vooraf duidelijk is gespecificeerd wat wel en wat niet mag worden verwacht. Kortom, het verschaffen van duidelijkheid is in uw belang en dat van uw opdrachtgever (klant). Het calculatiesysteem moet efficiency verhogend proberen te zijn door het aantal calculatie-uren te reduceren. Essentieel hierbij is dat dit gebeurt door de routinehandelingen en geautomatiseerde formules maar de beslissingen in in handen te laten van de persoon die de calculatie / begroting of raming opstelt.    

VTBO-Ontwikkeling Calc-Pro+ Calculatieprogramma is een specialist in bouwgerelateerde software geschikt voor nagenoeg alle bouw disciplines. Van Calculatie tot facturatie evenals Na- calculatie en termijnenstaten zijn standaard in de software opgenomen waardoor u geen kostbaar maatwerk nodig heeft om sneller, slagvaardiger, effectiever en kostenbewuster te calculeren. Minderkosten, sneller en slimmer werken, grip op de bedrijfsprocessen, minder faalkosten, overzichtelijker, optimaal relatiebeheer, duidelijke en snelle offertes en opdrachten die u snel en eenvoudig kunt bijsturen. Gebruikersvriendelijke betaalbare calculatie software / programma voor nagenoeg alle bouwgerelateerde bouwbedrijven. Van Aannemersbedrijven, bouwbedrijven tot adviseur en architecten. De software is speciaal ontwikkeld voor de kleinere bouw en aannemersbedrijven en adviseur. Zeer veel in de bouw voorkomende werkomschrijvingen en manurennormen zijn al voor u ingevoerd. Snel en gemakkelijk maakt u een overzichtelijke professionele offerte, begroting, factuur of nacalculatie. Ook als u geen verstand van computers heeft leert u dit binnen enkele ogenblikken om met dit calculatieprogramma te werken. Door optimaal gebruikt te maken van dit calculatieprogramma bespaart u kostbare tijd. Door de uitgebreide werkomschrijvingen vergeet u mindersnel werkzaamheden of materialen te calculeren. Prijslijsten in Excel kunt u door enkele handelingen eenvoudig worden ingelezen in de richtprijzenbibliotheek. Zoek nooit meer handmatig naar de juiste prijs of materialen. Kortom maakt mogelijk meer winst door slimmer en efficiënter te calculeren met Calc-Pro+ van VTBO-Ontwikkeling. De software leverancier voor bouwend Nederland. Calc-Pro+ Calculatieprogramma is een kant en klare calculatie oplossing voor de bouwsector en geschikt voor het samenstellen van ramingen, offertes, calculaties, detailbegrotingen. Prijzen of omschrijvingen kunt u ook zelf aanvullen of wijzigen in de geïntegreerde richtprijzenbibliotheek. Prijzen en normen kunt u eenvoudig procentueel indexeren en teksten wijzigen. Ook beschikt dit programma over een zeer eenvoudig uittrekstaten module.

Dit super goedkoop calculatie programma (offerteprogramma, begrotingsprogramma, rekenprogramma), nacalculatie programma die u niet kunt missen als u tenminste efficiënt en effectief wilt werken waardoor u uw prioriteit op andere zaken kunt gaan richten.

VTBO-Ontwikkeling calculatiesoftware is mede ontwikkeld voor de kleinere bouwgerelateerde bouw-, en aannemersbedrijven, ZZP-ers en bouwgerelateerde adviseurs en architecten. Inmiddels zijn er meerdere gebruikers u voorgegaan en zijn zeer tevreden zeker gezien de geweldige prijs- kwaliteitverhouding zonder dat dit ten kosten is gegaan van de uitgebreide functionaliteit.

Verschillende in de bouw voorkomende werkomschrijvingen/uitvoeringsomschrijving en arbeid- manuren-normen, materiaal- en/of materieelprijzen kunt u invoeren in de richtprijzenbibliotheek waardoor u bijna ''NOOIT MEER “HANDMATIG'' deze omschrijving van prijzen/normen dient in te voeren. Alleen door het aanklikken met de muis importeert u de complete regel in uw calculatieregel incl. de bijbehorende eenheidsprijs of norm. Het enige wat u nog moet doen is het invullen van de juiste hoeveelheid. Vervolgens rekent het programma met de manurennorm of eenheidsprijs het totaal uit. Onderaan het desbetreffende hoofdstuk verschijnt de totaal optelling per Stabu hoofdstuk.

Door goed gebruik te maken van het calculatieprogramma kunt u kostbare tijd besparen. Door gebruik te maken van dit programma bent u beter in staat om overzichtelijk per bouwdisciplines het e.e.a. overzichtelijk te bundelen waardoor u veel minder snel werkzaamheden of materialen vergeet te calculeren. Persoonlijke inkoopprijslijsten van verschillende leveranciers / fabrikanten / onderaannemers kunt u in Excel in de software inlezen die u kunt gebruiken vanuit de richtprijzenbibliotheek.  

Met Calc-Pro+ Calculatie doet u hetzelfde werk maar waarschijnlijk met minder mensen. U werkt met helder budgetten, gebaseerd op duidelijke overzichtelijke calculaties. Met VTBO-Ontwikkeling bouwsoftware maakt u naar alle waarschijnlijkheid meer en betere overzichtelijke offertes in minder tijdsbestek. Uw scoringskansen worden aanzienlijk hoger ingeschat en komt veel professioneler over bij uw klanten wat dus kan leiden tot meer omzet. Met Calc-Pro+ software kunt u altijd de actuele cijfers/getallen en werkomschrijvingen paraat hebben en zo nodig wijzigingen of aanpassingen. Aanpassingen zijn in een handomdraai gerealiseerd.

Kortom, U maakt mogelijk meer winst doorslimmer, overzichtelijk en efficiënter te calculeren - begroten!!!!!

Heeft VTBO-Ontwikkeling u nieuwsgierig gemaakt omtrent dit geweldige bouwkundig calculatie programma / calculatie software? Zoek dan niet verder want met Calc-Pro+heeft u het gevonden.  Wacht niet en bestel snel het programma op de website van WWW.VTBO-Ontwikkeling.nl   of   WWW.VTBO.nl.

Gemakkelijk, snel, eenvoudig, goedkoop en zeer compleet. Kijk dan snel verder op deze website om te weten te komen wat u altijd tot nu toe heeft gemist. Neemt de tijd om de volledige "demofilms" te bekijken of de "printscreens". Bestel snel, want deze speciale aanbiedingsprijs blijf maar beperkt geldig!

Normale prijs voor “Calc-Pro+” kost € 450,- per stuk maar er is nu speciale introductie promotie actieprijs a € 185,- netto.

NERGENS VIND U in Nederland & België ZO’N GOEDKOOP CALCULATIEPROGRAMMA!!!!! Let op betreft een tijdelijke aanbieding.

Wacht niet enBESTEL NU,zeker gezien de volledigheid qua mogelijkheden. Een prijs kwaliteit verhouding die best superieur genoemd mag worden maar beoordeel u het zelf. VTBO-Ontwikkeling hoopt u hiermee enige passende informatie verstrekt te hebben en kijk verder op de website voor de volledige informatie.

Mocht u nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, laat het VTBO-Ontwikkeling weten.

 

Bij deze wenst VTBO-Ontwikkeling u veel calculatie genoegen toe.

Met vriendelijke CALC groet,VTBO-Ontwikkeling uw bouwpartner in software Solutions,

 

Demo is op internet te bekijken:

Voor meer info:

VTBO-Ontwikkeling                        Software Solutions

 

Telefoonnummer vanuit Nederland:     06-12271437

Telefoonnummer vanuit Nederland      06-30898718

 

Telefoonnummer vanuit Buitenland:    0031 (0) 612271437

Telefoonnummer vanuit Buitenland:    0031 (0) 630898718

 

Website:       www.VTBO-Ontwikkeling.nl   of  www.VTBO.nl

E-mailadres: Info@VTBO-Ontwikkeling.nl   of  Calc1981@live.nl

Reageer nu!

Contact-informatie

VTBO-Ontwikkeling ( Bedrijf )
10 jaar actief op Tweedehands.net
Bekijk alle advertenties

Leerdam
(Zuid-Holland, Nederland)
Tel: 06-12271437 of 0

Biedingen

Nog geen biedingen geplaatst

Opties voor deze advertentie

Advertentie van Tweedehands.net
Favorieten (0)